Árskýrsla Reiðveganefndar 2019

Reiðveganefnd Harðar :

Guðmundur Jónsson
Helgi Ólafsson
Ingólfur Á Sigþórsson
Jóhannes Oddsson
Ragnheiður Þórólfsdóttir
Sæmundur Eiríksson formaður

Reiðveganefnd hefur til ráðstöfunar á þessu ári eftirfarandi framlög :
Frá Landssambandi Hestamannafélaga til framkvæmda í Mosfellsbæ kr. 2.900.000,-.
Frá Mosfellsbæ til nýframkvæmda kr. 5.000.000,-
og til viðhalds reiðvega kr. 1.400.000,-
Samtals til reiðvegaframkvæmda hjá hestamannafélaginu Herði kr. 9.300.000,-

Helstu verkefni og framkvæmdir á vegum reiðveganefndar árið 2019 :

Reiðleið um Blikastaðanes var lagfærð. Borið var efni í veginn þvert yfir nesið og lagfærð leiðin umhverfis nesið.

Lokið var við nýja reiðveginn vestan við neðra hesthúsahverfið, keyrt var út yfirborðsefni á veginn og það brotið og heflað.

Keyrt var út efni og brotið á reiðgötur út frá hesthúsahverfi. Leiðin norðan hesthúsahverfis yfir vaðið á Varmá, upp með Köldukvísl um reiðgöngin á Tunguvegi og upp að göngubrú. Einnig leiðin frá efri reiðgöngum á Tunguvegi yfir á efra vaði á Varmá og norður að göngubrúnni á Köldukvísl. Auk þess voru lagfæringar á Tungubakkahringnum. Nýtt hefur verið sem ofaníburður á reiðleiðir næst hesthúsahverfinu malarefni úr hesthúsagerðum.

Við austurenda Úlfarsfells var sett ræsi í gilið og borið í reiðveginn út að Hafravatnsvegi.

Við Víðiodda var lagður nýr reiðvegur frá vaði sem var nokkur faratálmi á leiðinni upp Mosfellsdalinn, grýtt og erfitt yfirferðar ef mikið var í ánni. Nýi reiðvegurinn liggur nú um gamalt vað sem er ofar í ánni og er fyrir ofan ármót Norðurár og Suðurár.

Á leiðina með Köldukvísl milli Mosfellsvegar og golfvallar verður keyrt út yfirborðsefni.

Hafin er vinna við lagfæringu og endubætur á efri reiðgöngum á Tunguvegi með Varmánni. Tunguvegur var tekinn í notkun árið 2014 og í flóðum á hverju ári hafa Kaldakvísl og Varmá tekið með sér reiðvegarefnið úr undirgöngunum. Vonast er til að ástandið skáni eitthvað með þeim lagfæringum sem nú standa yfir.

Það er óbreytt staða með reiðleið ofan Reykjahvols og áfram yfir Varmá í Húsadal að reiðleið um Skammdal og allt útlit fyrir að reiðleiðin lokist vegna andstöðu landeiganda og húsbygginga ofan á reiðgötunni. Samþykkt hafði verið hjá Mosfellsbæ að reiðgata yrði færð upp fyrir húsin Reykjahvol 26, 28 og 30 til bráðabirgða áður en framkvæmdaleyfi fyrir húsbyggingum yrði samþykkt, en eins og staðan er núna er það ekki að ganga eftir.

Reiðgöng á Reykjavegi. Frá árinu 2008 hefur málið verið tekið upp á hverju ári á fundum með Vegagerð og Mosfellsbæ. Loks kom það fram á fundi með Vegagerð nú í apríl að fara ætti í framkvæmd á undirgöngum á þessu ári og göngin yrðu tilbúin fyrir áramót. Ekki gekk það eftir, póstur kom frá Vegagerðinni um það að framkvæmd yrði frestað fram á næsta ár.

Í sumar var sett bundið slitlag á Hafravatnsveginn frá Reykjavegi og að vesturenda Hafravatns. Hafravatnsvegurinn frá gatnamótum Úlfarsfellsvegar hefur verið notaður sem reiðleið sem er framhald af reiðleiðinni meðfram Úlfarsfelli. Reynt var að fá samþykki landeiganda til þess að leggja reiðveg öðru hvoru megin við Hafravatnsveginn en það leyfi fékkst ekki. Einnig var í sumar lagt malbiksfræs á fremsta hlutann af veginum í gegnum sumarbústaðahverfið við vesturenda Hafravatns.

Reiðleið frá hesthúsahverfi út að Brúarlandi hefur verið notuð fyrir umferð vegna byggingar á nýju íþróttahúsi við Varmárskóla. Gert er ráð fyrir að framkvæmdum ljúki um mánaðarmótin okt/nóv og ætti reiðleiðin að opnast um mánaðarmótin nóv/des 2019.

Reiðleið um Skarhólamýri upp að Úlfarsfelli verður notuð sem vinnuvegur við byggingu á vatnstanki sem reisa á upp í norðurhlíð Úlfarsfells. Byrjað er á jarðvinnu og gerð vinnuvegar. Gert er ráð fyrir að þeirri vinnu ljúki um miðjan maí 2020 og reiðleiðin opnist þá að nýju.

reiðleið1.JPG

Reiðleiðir um og út frá hesthúsahverfi, Tungubakkar.

reiðleið2.JPG

Reiðleið um Blikastaðanes

reiðleið3.JPG

Reiðleið um vað við Víðirodda.

 

reiðleið4.JPG

Reiðleið með Köldukvísl í Mosfellsdal.

 

reiðleið5.JPG

Reiðleið við Úlfarsfell, Hafravatnsveg og fyrirhuguð reiðleið um Reykjahvol og Húsadal. Reiðleið um undirgöng á Reykjavegi og um Skarhólamýri.

 

 

 

 

 

Ársskýrsla 2018 Félag hesthúsaeigenda

Ársskýrsla Félags hesthúsaeigenda á Varmárbökkum í Mosfellsbæ 2018

Í stjórn Félags hesthúsaeigenda á Varmárbökkum 2018 sátu:

Júlíus Ármann formaður
Þóra A. Sigmundsdóttir gjaldkeri
Björk Magnúsdóttir ritari
Herdís Hjaltadóttir meðstjórnandi
Ragnheiður Traustadóttir tilnefnd af stjórn Harðar
Kjörinn endurskoðandi: Erna Arnardóttir

Tilgangur félagsins er að gæta sameiginlegra hagsmuna félagsmanna hvað varðar hesthús á svæðinu og stuðla að ýmsum félagslegum umbótum. Í samningi Mosfellsbæjar og Félags hesthúsaeigenda á Varmárbökkum frá 5. nóvember 2001 kemur fram að félagið hafi áfram til ársins 2023 réttindi sem lóðarhafi að sameiginlegu svæði hesthúsaeigenda á Varmárbökkum til sameiginlegra þarfa þeirra. Forsenda fyrir úthlutun svæðisins til félagsins er að félagið standi opið öllum hesthúsaeigendum á svæðinu og þeir geti nýtt alla aðstöðu á svæðinu eins og um sameign þeirra sé að ræða á grundvelli hliðstæðra reglna og kveðið er á um í lögum um fjöleignarhús, enda skulu þeir vera félagar í Félagi hesthúsaeigenda. Félagið skuldbindur sig til þess að hafa eftirlit með því að hesthúseigendur fullnægi skilmálum um umgengni og þrifnað í hesthúsahverfinu. Enn fremur að ef félagsmenn verði ekki við tilmælum félagsins um umgengni, skuli félagið leita til bæjarins, sem þá skal beita tiltækum úrræðum til bóta. Gegn þessum skilmálum greiðir félagið ekki lóðarleigu til Mosfellsbæjar. Í lögum félagsins segir að tilgangur þess sé að gæta sameiginlegra hagsmuna félagsmanna hvað varðar hesthúsin, skipulag og umgengni, þannig að snyrtimennska og menningarbragur ráði þar ríkjum á öllum sviðum. Enn fremur að stuðla að ýmsum félagslegum umbótum, s.s. bað- og sjúkraaðstöðu fyrir hross félagsmanna, lýsingu svæðisins, lagfæringar á bíl- og reiðvegum og annað sem félagsmenn telja nauðsynlegt til uppbyggingar svæðisins.

Haldnir voru þrír stjórnarfundir á starfsárinu og voru störf stjórnar með hefðbundnu sniði. Stjórnin fór í vettvangsferð um hesthúsahverfið og unnið var að viðhaldi á hringgerðum og snyrtingu á trjágróðri á svæðinu. Þá sátu stjórnarmenn stefnumótafund sem Hestamannafélagið hélt í apríl þar sem fjallað var um skipulags- og umhverfismál og innra starf félagsins. Farið var yfir hesthúseigendaskrá vegna innheimtu félagsgjalda fyrir árið 2019 í samræmi við þá ákvörðun að innheimta aðeins eitt gjald fyrir hvert hesthús. Fengin var uppfærð eignaskrá hjá Þjóðskrá Íslands sem innheimtulisti var unnin eftir.

Júlíus Ármann formaður

Ársskýrla Fræðslunefndar fatlaðra 2018-2019

Starfsemi Fræðslunefndar fatlaðra 2018-2019.

Reiðskólinn fór af stað á haustönn með10 vikna námskeiðum en eftir áramót voru námskeiðunum skipt upp í  2 x 8 vikna námskeið.  Í hverri viku voru haldin fimm námskeið og er hámarksfjöldi þátttakenda fimm á hverju námskeiði.

Þetta fyrirkomulag hefur reynst vel í og eru þó nokkuð margir sem sækja námskeiðin allan veturinn.

Þrátt fyrir umfram eftirspurn í gegnum tíðina, þá hefur ekki verið fullbókað á öll reiðnámskeiðin, svo var einnig nú. Ástæðuna má rekja annars vegar til þess að sumir dagar eru vinsælli en aðrir og því þurftu nokkrir frá að hverfa.  Hins vegar kom upp atvik þar sem tveir nemendur þurftu að hætta á miðju námskeiði vegna veikinda.  Nýtingin var hins vegar mjög góð þar sem við fækkuðum námskeiðsdögum um einn og lækkuðum þar með rekstrarkostnað á móti.  

Þegar líða fór á vorið bættist við stutt 4ja vikna námskeið fyrir unga nemendur í grunnskóla.  

Töluvert var  af nýjum nemendum sérstaklega á aldrinum 8 – 14 ára, einnig bættust við í hópinn tveir eldri nemendur sem glíma við fötlun í kjölfar sjúkdóma eða áfalla á lífsleiðinni.

Nú í haust munum við í fyrsta skipti hafa tækifæri til að raða nemendum niður eftir aldri og getu, það  verður spennandi að sjá árangurinn af því.

Á vorönn var lögð áhersla á að veita reiðkennslu eftir þörfum hvers og eins og reyna að auka markvisst við hreyfigetu og sjálfsöryggi á baki og fengu sumir t.d. að prófa hringteymingar og ásetuæfingar á baug.  Einnig var notast við brokkspírur og hefðbundinn tól og tæki til að auka við hreyfigetu á baki og stjórn á hesti. Það var ánægjulegt að sjá árangur af starfinu eftir veturinn hjá sumum einstaklingum.

 

Sjálfboðaliðastarfið:

Við erum í góðu samstarfi við grunnskólana í Mosfellsbæ, sem hafa auglýst sjálfboðaliðstarfið með okkur og  boðið nemendum sínum að fá sjálfboðaliðastarfið metið sem valgrein.  Þátttaka ungra sjálfboðaliða er því afar góð. Hins vegar vildi svo óheppilega til að stundaskrá nemenda í FMOS rakst saman við reiðnámskeið fatlaðra og því misstum við nokkra sjálfboðaliða eftir áramót, en það stendur nú til bóta.  Hins vegar fjölgaði í hópi fullorðna sjálfboðaliða og styrktist því hópurinn.

Við leggjum áherslu á að á hverju námskeiði séu að lágmarki 3 fullorðnir ásamt yngri sjálfboðaliðum. Á hverju námskeiði þarf um og yfir 8 manns og því eru sjálfboðaliðar okkur afar mikilvægir til þess að halda úti starfinu.

Á starfsárinu vorum við með fjögur sjálfboðaliðakvöld. Við lögðum áherslu á að nýta þessi kvöld til þess að þétta hópinn.  Haldin voru Pizzakvöld, pylsupartí og kaffi, þar sem farið var í skemmtilega leiki en um leið var farið yfir hið mikilvæga hlutverk sjálfboðaliða á námskeiðunum. Svo virtist sem allir höfðu gagn og gaman af.

  

Við þökkuðum sjálfboðaliðunum einnig fyrir þeirra frábæra starf með því að leysa þá út með gjöfum.  Sjálfboðaliðar haustannar voru leystir út með jólagjöfum og veitti Rúmfatalagerinn okkur um 50% afslátt af sængurverum.  Sjálfboðaliðar á vorönn fengu m.a. mjög skemmtilega hálsklúta/buff og Zealskin fingravettlinga, en það var veiðivöruverslunin; Flugubúllan í Kópavogi sem veitti okkur 40% afslátt af þeim vörum. 

Kostnaður vegna sjálfboðaliðastarfsins, þ.e. veitingar, kostnaður við leiki og gjafir var greiddur með peningum sem fengust fyrir dósir og flöskur sem Hestamannafélagið hefur gefið Fræðslunefndinni sem styrk á hverju ári.

Gulli í Blíðubakka styrkti starfsemina með því að gefa hey, Byko styrkti einnig starfið með því að gefa spónaballa. Einnig styrkti Helgi í Blíðubakkahúsinu starfið með því að veita okkur skjól í reiðskemmunni í Blíðubakkahúsinu þegar að reiðhöll Harðar var fullbókuð.

 

Rekstur:

 Á árinu fækkuðum við námskeiðsdögum um einn og fjölguðum nemendum í hvern tíma, þannig náðist rekstrarhagræði og námskeiðin urðu einnig líflegri og þjappaði sjálfboðaliðunum meira saman. Söfnun styrkja gekk vel. Auk ofangreindra styrkja, þá sótti  Fræðslunefnd um styrk til Öryrkjabandalags Íslands og fékk 600 þúsund króna styrk frá ÖBÍ, auk þess fengum við 100 þúsund króna styrk frá LH. (Landssambandi Hestamanna)

Kostnaður við undirburð var meiri en áætlað var og óvæntur kostnaður varð af viðgerð á lyftu. Styrkirnir komu sér því afar vel þetta árið.

Þökkum við öllum sem hafa lagt málefninu lið kærlega fyrir og hlökkum til áframhaldandi samstarfs. 

f.h. Fræðslunefndar fatlaðra.

Agla Elísabet Hendriksdóttir

formaður.

Reiðleið um Esjuhlíðar opnuð

Reiðleið um Esjuhlíðar opnuð

Þau gleði tíðindi urðu fimmtudaginn 29. ágúst, höfuðdag, að reiðleiðin / þjóðleiðin með Esjuhlíðum var opnuð á ný eftir lokun í hartnær 50 ár. Reiðleiðin liggur úr Kollafirði með Esjuhlíðum og kemur inn á reiðleiðina um Eyrafjallsveg neðan Tindstaða um 20 km leið.
Það var um 1970 sem landeigendur lokuðu þessari leið fyrir hestaumferð, leiðin hefur þó verið sýnd sem reiðleið á aðalskipulagi Reykjavíkur frá sameiningu Kjalarness við Reykjavík. Það hefur verið mikill vilji til þess meðal hestamanna að fá þessa gömlu leið opnaða aftur fyrir hestaumferð. Það hefur verið reynt af og til frá sl. aldamótum án árangurs fyrr en nú. Hitann og þungann af því að semja við landeigendur (sem eru fleiri en tuttugu) báru þeir Óðinn Elísson formaður hmf. Adams, Sigurbjörn Magnússon lögmaður og Grétar Þórisson Kirkjulandi og tókst þeim að koma því saman á undanförnum þremur árum
og hafi þeir þökk fyrir.
Reiðleiðin er höfð sem náttúrulegust, rétt helstu hindrunum rutt úr vegi og girðingar settar upp þar sem þurfti. Styrkur frá reiðvegasjóði LH 2.5 m. kr. ásamt styrk frá Vegagerðinni dugði til þess að klára verkið og einnig lögðu hestamenn í Kjósinni til vinnu og tæki í verkið. Rétt er að ámálga það að rekstur lausra hrossa er bannaður á reiðleiðinni.

Fréttir af framkvæmdum.

 

Harðarból:

Ný lýsing var sett í eldri hluta hússins.  Gamli þakhlutinn var málaður og búið er að mála allan salinn og gluggana í eldri hlutanum.  Einnig var anddyrið og salernin máluð. Steypt var stétt við húsið austanvert og byggð skjólgirðing fyrir ruslatunnur og grillið. 

 

Reiðhöllin:

Reiðhöllin var háþrýstiþrifin í sumar og nýtt hitakerfi sett undir áhorfendabekkina.  Verið er að byggja yfir sjoppuna og hún gerð vatns- og músaheld.  Búið er að fá tilboð í vökvakerfi og verður það sett upp á næstu vikum.  Í framhaldinu verða settir speglar á battana, svo að knapar geti séð sjálfa sig og ganglag hestsins.

 

Reiðleiðir:

Blikastaðaneshringurinn var lagfærður, sem og Tungubakkahringurinn.  Leiðin frá brúnni að Fitjum að Varmadalsbrúnni var lagfærður og nýr vegur gerður í brekkuna fyrir ofan Varmadalsbrúna að Ístaki.  Stærsta framkvæmdin var lagfæring undir brúna við Köldukvísl.  Árfarvegurinn dýpkaður og lagfærðir árbakkarnir, ræsið stækkað og lagfært.  Er það von okkar að með þessu verði komið í veg fyrir skemmdir eða amk að skemmdir verði í lágmarki þegar árin ryður sig næsta vor.  Einnig var reiðleiðin á vesturbakka árinnar að vaðinu, lagfærð.  Reiðleiðin undir Varmárbrúna var einnig lagfærð, árbakkar byggðir upp og reiðleiðin frá Varmárbrúnni að vaðinu við Köldukvísl var lagfærð, sem og vaðið við trébrúna yfir Köldukvísl.

 

Skeiðvöllurinn:

10 cm lag af vikri var keyrt í völlinn og grófjafnaður.  Á næstunni verður völlurinn heflaður og saltborinn, en með því á að binda efnið betur.  Okkur var ráðlagt að gera þetta að hausti og leyfa yfirborðinu að setjast vel yfir veturinn.

 

Að þessu sinni var framkvæmdum stjórnað af hestamannafélaginu og greitt af úthlutuðu reiðvegafé frá Mosfellsbæ og er það mat stjórnar að framkvæmdin hafi verið til mikilla bóta og á Rúnar framkvæmdastjóri félagsins miklar þakkir skildar, en hann hefur stjórnað framkvæmdum félagsins af mikilli útsjónarsemi og röggsemi.

 

Mosfellsbær lagði fræs frá enda reiðhallarinnar við Harðarból og að gámnum og eins var lagt fræs á veginn milli efra og neðra hverfisins.

 

Nýtt deiliskipulag fyrir svæðið var samþykkt á fundi skiplagsnefndar Mosfellsbæjar, en skipulagið hafði verið kynnt á félagsfundi Harðar í byrjun október.

Í 1. áfanga, verður úthlutað lóðum undir 3 hesthúsalengjur austast í hverfinu, nýtt svæði undir rúllubagga og Trek braut þar sem rúllubaggastæðið er núna.

 

Stjórnin

Aðalfundur 14.11.2019

 

Boðað er til aðalfundar hestamannafélagsins Harðar fimmtudaginn 14. nóvember nk. kl 20 í Harðarbóli.

 

Á dagskrá eru venjulega aðalfundarstörf samkvæmt 5. gr. laga félagsins.

 

Stjórnin

Árshátíðarnefndin óskar eftir hressum aðilum

Árshátíðarnefndin óskar eftir hressum aðilum til þess að hjálpa til við að undirbúa flottustu árshátíðina sem verður haldin í vetur. Ef þú hefur áhuga á að vera með vinsamlegast hafðu samband við Huldu í síma 7734249 eða Magnús í síma 8993917.

Hjálpumst að við að gera þessa árshátið sem eftirminnanlegasta 😁