Beitarhólfsleigjendur!! - Nýtum skítinn

Athygli beitarhólfsleigjenda skal vakin á því að í hesthúsum vorum fellur til mikið af hrossataði sem hesthúseigendur þurfa losa sig við. Verið er að kanna möguleika á að fá afkastamikinn skítadreifara til dreifingar á búfjáráburði svo beitarhólfsleigjendur gætu hugsanlega nýtt sér þessi tilfallandi verðmæti. Sér í lagi á það við um stykki sem eru ógróin eða lítið gróin að hluta.

Beitarnefnd hvetur alla þá sem hugsanlega hafa þörf fyrir aukinn áburð á "stykkin sín" að hafa samband við nefndina sem myndi ráðleggja hvað hægt er að gera. Nú er einmitt rétti tíminn fyrir aðgerðir sem þessar.

Garðyrkjustjóri Mosfellsbæjar er mjög fylgjandi því að reynt verði að nýta þessi verðmæti sem mest og best á stykkjunum og tökum við heilshugar undir það í nefndinni.

Beitarnefnd

Beitartíminn útrunninn- fjarlægja þarf hrossin

Þá er upprunninn 10. dagur Septembermánaðar sem þýðir að fjarlægja þarf hross úr beitarhólfum sem félagið leigir til félagsmanna. Að lokinni rýmingu hólfanna verða hólfin tekin út af utanaðkomandi matsmanni og þeim gefin einkunn eins og venja er til. En sem sagt síðustu forvöð að fjarlægja hrossin í dag.

Beitarnefnd

Rafmagnslaus rafgirðing -gagnslítil girðing

Á það skal minnt að samkvæmt reglugerð frá ráðuneyti stjórnaráðsins er notkun gaddavírs í og við þéttbýli bönnuð. Rafgirðingar eru því kosturinn sem hestamenn nýta sér í auknum mæli.

Samkvæmt tilmælum frá bæjaryfirvöldum skal nota rafstöðvar við allar rafgirðingar í löndum Mosfellsbæjar sem Hestamannafélagið Hörður leigir félagsmönnum sínum. Rafgirðing án rafmagns getur fljótlega orðið haldlítil ef ekkrt er rafmagnið. Viljum við því minna alla þá sem eru með slíkar girðingar að rafvæða hið snarasta hafi það ekki verið gert nú þegar. Dýragæslumaður Mosfellsbæjar mun á næstu dögum mæla girðingarnar og verða gerðar athugasemdir við þá sem ekki eru með hlutina í lagi.

Nánar...

Firn af áburði á fimmtudag

Von er á meiri áburði sem verður afhentur nýjan á fimmtudag (uppstigningardag) frá kl.: 10:00 til kl.: 12:30 í reiðhöllinni.

Áburðurinn er afhentur í litlum pokum en horfið hefur verið frá því að hver og einn moki í sína poka heldur munu tveir eða jafnvel fjórir þrælar sem beitarnefnd tókst að útvega sjá um moksturinn. Eina sem menn þurfa að gera er að bera pokana út í bíl og koma honum á sinn stað.

 

Nánar...

Áburðurinn kominn!!

Áburður á beitarhólfin verður afhentur í dag mánudaginn 14. maí frá kl. 18:00 til kl. 21:00 í reiðhöllinni. Aðeins hluti áburðar er kominn og verður annar afhendingardagur síðar í vikunni auglýstur, þegar ljóst er hvenær hann kemur. Sú breyting er nú á að áburðurinn er keyptur í stórum sekkjum og þurfa leigjendur beitarhólfanna því að ausa sjálfir í poka sem félagið leggur til. Er þetta gert til mæta þeirri miklu hækkun sem orðið hefur á áburði síðustu ár og einnig hitt að ekki er hægt að fá viðeigandi áburðartegund fyrir beitiland í litlum pokum. Minnum á að aðeins skuldlausir félagar fá úthlutað hólfum. Beitargjaldið verður innheimt í heimabanka fljótlega og þarf því ekki að vera greitt fyrir hólfin við móttöku áburðar.

Beitarnefndin

Beitartími framlengdur

Eins og öllum mun kunnugt sem leigja beitarhólf hjá Herði lýkur beitartímanum venjulega 10. september.

Vegna kulda og lélegrar sprettu í vor var heimild til að sleppa hrossum frestað um viku. Í ljósi þess og hins að undir miðsumar brá til betri tíðar og grasspretta verið mjög góð hefur verið ákveðið að framlengja beitartímann um eina viku. Við lauslega skoðun beitarhólafanna hefur komið í ljós að ástandið er yfirleitt mjög gott og því hægt að lengja beitartímann. Komi hinsvegar í ljós að beit sé uppurin í einhverju hólfanna verður haft samband við viðkomandi leigjanda og hann beðinn að fjarlægja hrossin. Sem sagt allir þeir sem ekki er haft samband við mega nýta hólfin einni viku lengur en reglur segja til um.

Nánar...

Skuldlausum allir vegir færir

Að gefnu tilefni skal á það minnt að aðeins skuldlausum félögum er úthlutað beit af hálfu félagsins. Því er um að gera fyrir þá sem hyggjast sækja um beit að gera hreint fyrir sínum dyrum gagnvart félaginu sé það eftir. Einu gildir hvort um er að ræða félagsgjöld eða annað sem félagsmenn kunna að skulda.

Þá skal það upplýst að nú verður áburðurinn keyptur í stórum 600 kg. sekkjum þar sem illmögulegt er orðið að fá hentugan áburð fyrir hrossabeit í litlum pokum. Auk þess sem verð á slíkum áburði er óheyrilega hátt. Verða beitarleigjendur því að ausa sjálfir í poka sem beitarnefndin leggur til. Stefnt er að því að fá áburðinn við fyrstu hentugleika svo hægt verði að koma honum á sinn stað sem allra fyrst. Verður auglýst hvar og hvenær áburðurinn verður afhentur hér á heimasíðunni.

Beitarnefnd

Þjóðahátíðarslepping!

Þá getum við haldið upp á þjóðhátíðardaginn með því að sleppa hrossunum í hagana. Beitarbanninu hefur verið aflétt og geta menn því farið með færleikana á beit. Á það skal þó bent að víða er lítil spretta og má búast við beitin endist stutt  ef ekki eru gerðar sérstakar ráðstafanir. Skynsamlegt getur verið að setja hey í hólfin þar sem lítið er sprottið og eins að setja hóflegan fjölda í einu á stykkin. Þetta þarf hver og einn að meta og eins er hægt að hafa samband við formann Beitarnefndar ef þörf er á ráðleggingum um hvað gera skal.

Nánar...

Vorið er komið

Vorið er komið

...og sumarbeitin skammt undan

Það þýðir að nú sé komið að umsóknum um beitarhólf hjá hestamannafélaginu. Eins og undafarin ár sækja félagsmenn um á heimsíðu félagsins undir fyrirsögninni "Umsókn um beit".

Umsóknir skulu berast eigi síðar en 1. maí n.k.

Fyrirkomulagið verður með svipuðu sniði og verið hefur undangenginn ár.

Sleppingu hrossa seinkað!

Nýlokið er úttekt á beitarhólfum í Mosfellsbæ og var útkoman afar slæm í heildina. Í flestum stykkjum er mjög lítið gras og því enganveginn tímabært að sleppa hestum í flest þeirra. Var því afráðið að fresta sleppingu í hólfin um sinn. Á þessu voru þó góðar undantekningar og verður þeim sem mega sleppa á föstudag því sendur netpóstur með frekari fyrirmælum. 

Mikilvægt er að farið sé eftir þessum fyrirmælum í hvívetna og eins bent á að þó sumir fái að sleppa þýðir það ekki að öllum sé það leyfilegt. Birt verður tilkynning um leið og fært þykir að sleppa hrossum.

Beitarnefnd