Aðalfundur 29.nov 2023 kl 20:00

Aðalfundur Harðar - 29.nov kl 20:00
Boðað er að nýju til aðalfundar hestamannafélagsins Harðar þar sem áður boðaður og haldinn fundur var ekki lögmætur. Nýr fundur verður haldinn miðvikudaginn 29. nóvember klukkan 20.00 í Harðarbóli.
Félagsmenn eru hvattir til þess að mæta.
Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt 5. gr félagsins.
Dagskrá aðalfundar skal vera:
🔸️Formaður setur fund og tilnefnir fundarstjóra og fundarritara
🔸️Formaður flytur skýrslu stjórnar
🔸️Gjaldkeri skýrir reikninga félagsins og kynnir 9 mán. Milliuppgjör
🔸️Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga félagsins
🔸️Reikningar bornir undir atkvæði
🔸️Fjárhagsáætlun næsta árs og umræður
🔸️Árgjald ákveðið
🔸️Lagabreytingar
🔸️Kosningar samkvæmt 6. grein þessara laga
🔸️Önnur mál
🔸️Fundarslit
Fyrir fundinum liggja 4 lagabreytingar:
4.grein
Stjórn félagsins boðar félagsfund eins oft og þurfa þykir. Sama er, ef minnst 1/10 hluti félagsmanna sem atkvæðisrétt hafa á fundum félagsins samkvæmt 3. gr. æskja þess skriflega og tilgreina fundarefni. Félagsfundir skulu boðaðir með þriggja daga fyrirvara með tilkynningu á heimasíðu félagsins og með opinberri auglýsingu eða tölvupósti til félagsmanna.
Fundur er lögmætur, ef löglega er til hans boðað og minnst 1/10 hluti félagsmannasem atkvæðisrétt hafa á fundum félagsinssamkvæmt 3. gr sitja hann. Afl atkvæða skal ráða úrslitum allra mála á fundum félagsins nema öðruvísi sé ákveðið í lögum þessum. Sé fundur ekki lögmætur, má boða til hans að nýju á venjulegan hátt og er hann þá lögmætur án tillit til þess, hversu margir eru mættir.
Formaður eða staðgengill hans setur fundi og lætur kjósa fundarstjóra í byrjun fundarins. Hinn kjörni fundarstjóri úrskurðar í byrjun fundarins, hvort löglega hafi verið til hans boðað og hvort hann sé lögmætur, m.a. með því að upplýsa um fjölda atkvæðisbærra félagsmanna sem mættir eru á fundinum.
4. grein verði:
Stjórn félagsins boðar félagsfund eins oft og þurfa þykir. Sama er, ef minnst 25 félagsmenn sem atkvæðisrétt hafa á fundum félagsins samkvæmt 3. gr. æskja þess skriflega og tilgreina fundarefni. Félagsfundir skulu boðaðir með þriggja daga fyrirvara með tilkynningu á heimasíðu félagsins og með opinberri auglýsingu eða tölvupósti til félagsmanna.
Fundur er lögmætur, ef löglega er til hans boðað og minnst 25 félagsmenn sem atkvæðisrétt hafa á fundum félagsinssamkvæmt 3. gr sitja hann. Afl atkvæða skal ráða úrslitum allra mála á fundum félagsins nema öðruvísi sé ákveðið í lögum þessum. Sé fundur ekki lögmætur, má boða til hans að nýju á venjulegan hátt og er hann þá lögmætur án tillit til þess, hversu margir eru mættir.
Formaður eða staðgengill hans setur fundi og lætur kjósa fundarstjóra í byrjun fundarins. Hinn kjörni fundarstjóri úrskurðar í byrjun fundarins, hvort löglega hafi verið til hans boðað og hvort hann sé lögmætur, m.a. með því að upplýsa um fjölda atkvæðisbærra félagsmanna sem mættir eru á fundinum.
5. grein
Aðalfund skal halda eigi síðar en fyrir lok október ár hvert. Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Til aðalfundar skal boðað samkvæmt ákvæðum 4. gr., en þó með minnst fjórtán daga fyrirvara. Séu lagabreytingar fyrirhugaðar skal þess getið í fundarboði og jafnframt skal gert grein fyrir því hvaða tillögur eru gerðar um breytingar á lögum félagsins.
Dagskrá aðalfundar skal vera:
a) Formaður setur fund og tilnefnir fundarstjóra og fundarritara.
b) Formaður flytur skýrslu stjórnar.
c) Gjaldkeri skýrir reikninga félagsins og kynnir 9 mán. milliuppgjör.
d) Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga félagsins.
e) Reikningar bornir undir atkvæði.
f) Fjárhagsáætlun næsta árs og umræður.
g) Árgjald ákveðið.
h) Lagabreytingar.
i) Kosningar samkvæmt 6. grein þessara laga.
j) Önnur mál.
k) Fundarslit.
5. grein verði
Aðalfund skal halda eigi síðar en fyrir lok október ár hvert. Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Til aðalfundar skal boðað með minnst fjórtán daga fyrirvara. Sé löglega til hans boðað og minnst 25 atkvæðisbærir félagsmenn mættir, telst fundurinn löglegur. Séu lagabreytingar fyrirhugaðar skal þess getið í fundarboði og jafnframt skal gerð grein fyrir því hvaða tillögur eru gerðar um breytingar á lögum félagsins.
Dagskrá aðalfundar skal vera:
a) Formaður setur fund og tilnefnir fundarstjóra og fundarritara.
b) Formaður flytur skýrslu stjórnar.
c) Gjaldkeri skýrir reikninga félagsins og kynnir 9 mán. milliuppgjör.
d) Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga félagsins.
e) Reikningar bornir undir atkvæði.
f) Fjárhagsáætlun næsta árs og umræður.
g) Árgjald ákveðið.
h) Lagabreytingar.
i) Kosningar samkvæmt 6. grein þessara laga.
j) Önnur mál.
k) Fundarslit.
6.grein
Stjórn félagsins skipa átta manns auk formanns. Stjórnin skiptir með sér verkum að undanskildum formanni, sem kosinn er beinni kosningu. Kosning stjórnar og formanns félagsins skal fara fram á aðalfundi félagsins samkvæmt eftirfarandi reglum:
Formaður skal kosinn til eins árs í senn og getur verið endurkjörinn alls þrisvar sinnum.
Átta meðstjórnendur skulu kosnir til tveggja ára þannig að fjórir stjórnarmenn gangi úr stjórn ár hvert. Þeir sem ganga úr stjórn með þessum hætti geta verið endurkjörnir.
Á aðalfundi skal kjósa tvo skoðunarmenn reikninga félagsins til eins árs í senn.
Þá skal og kjósa fulltrúa félagsins á ársþing og aðalfundi þeirra samtaka sem félagið á aðild að en formaður félagsins skal þó teljast vera sjálfkjörinn. Aðalfundur getur heimilað stjórn að tilnefna fulltrúa til setu á fundum þeim sem getið er hér að framan.
Einungis félagar eldri en átján ára eru kjörgengir í kosningum til stjórnar, formanns félagsins, til að vera skoðunarmenn ársreikninga og til að vera fulltrúar félagsins á ársþingum og aðalfundum þeirra samtaka sem félagið á aðild að.
6. grein verði:
Stjórn félagsins skipa átta manns auk formanns. Stjórnin skiptir með sér verkum að undanskildum formanni, sem kosinn er beinni kosningu. Kosning stjórnar og formanns félagsins skal fara fram á aðalfundi félagsins samkvæmt eftirfarandi reglum:
Formaður skal kosinn til eins árs í senn og getur verið endurkjörinn alls þrisvar sinnum.
Átta meðstjórnendur skulu kosnir til tveggja ára þannig að fjórir stjórnarmenn gangi úr stjórn ár hvert. Þeir sem ganga úr stjórn með þessum hætti geta verið endurkjörnir.
Á aðalfundi skal kjósa tvo skoðunarmenn reikninga félagsins til eins árs í senn.
Þá skal og kjósa fulltrúa félagsins á ársþing og aðalfundi þeirra samtaka sem félagið á aðild að en formaður félagsins skal þó teljast vera sjálfkjörinn.Aðalfundur getur heimilað stjórn að tilnefna fulltrúa til setu á fundum þeim sem getið er hér að framan.
Einungis félagar eldri en átján ára eru kjörgengir í kosningum til stjórnar, formanns félagsins, til að vera skoðunarmenn ársreikninga og til að vera fulltrúar félagsins á ársþingum og aðalfundum þeirra samtaka sem félagið á aðild að.
Framboð til kosninga á aðalfundi skulu berast stjórn minnst 7 dögum fyrir aðalfund.
11. grein
Lögum félagsins verður ekki breytt nema á aðalfundi, þar sem mættir eru minnst 1/10 (einntíundi hluti) félagsmanna sem atkvæðisrétt hafa á fundum félagsins samkvæmt 3. gr. og 2/3 (tveir þriðju hlutar) greiddra atkvæða samþykki breytinguna. Náist ekki tilskilinn fjöldi fundarmanna, skal boða til framhaldsfundar og öðlast þá tillaga um lagabreytingu gildi ef 2/3 hlutar fundarmanna greiða henni atkvæði sitt, án tillits til fundarsóknar.
11. grein verði:
Lögum félagsins verður ekki breytt nema á aðalfundi, þar sem mættir eru minnst 25 félagsmenn sem atkvæðisrétt hafa á fundum félagsins samkvæmt 3. gr. og 2/3 (tveir þriðju hlutar) greiddra atkvæða samþykki breytinguna. Náist ekki tilskilinn fjöldi fundarmanna, skal boða til framhaldsfundar og öðlast þá tillaga um lagabreytingu gildi ef 2/3 hlutar fundarmanna greiða henni atkvæði sitt, án tillits til fundarsóknar.