Ársskýrsla Fræðslunefndar fatlaðra 2021

ffh.JPG

NÁMSKEIÐIN
Vornámskeiðin voru enn lituð af áhrifum Kórónuveirunnar,Covid-19.
Töluvert var um sóttkví bæði hjá nemendum og sjálfboðaliðum. Nokkrir nemendur afskráðu sig vegna smitáhættu á miðju námskeiðstímabil. Þetta olli því að suma daga voru afar fáir nemendur og lítið var unnt að hagræða með því að færa nemendur til á milli daga, þar sem námskeiðin voru hafin, en nemendur okkar eru með mjög skipulagða dagskrá alla vikuna í öðrum tómstundum. Þetta reyndist starfinu mjög kostnaðarsamt, þar sem fasti kostnaðurinn hélst óbreyttur ásamt kostnaði við sóttvarnir.
Mikil eftirspurn var eftir helgarnámskeiði, en því miður höfum við enn bara tök á að halda eitt slíkt á laugardagsmorgnum, en það var tæplega þreföld umframeftirspurn eftir helgarnámskeiðum bæði á vorönn og haustönn.
Haustnámskeiðin fara vel af stað. Haustnámskeiðin 2021 fóru mjög vel af stað og er fullbókað á öll námskeiðin og komust færri að en vildu. Undanfarin ár hefur sjálfboðaliðastarfið gengið mjög vel og árið í ár er engin undantekning. Sjálfboðaliðar eru á öllum aldri, margir sem hafa verið í hestamennsku eða langar til að byrja og eignast hest. Það á sérstaklega við um krakka á aldrinum 13-18 ára, en þeim gefst kostur á að komast í reiðtúr á hestunum okkar, en við höfum reynt að hafa reiðtúrana okkar í hverri viku og stundum tvisvar til þess að allir fái tækifæri á að komast í reiðtúrana. Elma Benediktsdóttir sá að mestu leyti um reiðtúrana síðastliðið ár, en hún situr einnig í Fræðslunefnd fatlaðra.
Nýskráningar nemenda eru flestar hjá börnum og unglingum og yngsti nemandinn okkar er 4 ára en sá elsti yfir fertugt. Þátttakendur komu frá 6 sveitafélögum, aðallega frá Mosfellsbæ, Reykjavík og Hafnarfirði.
Við sjáum töluverðar framfarir hjá nemendum okkar og hafa sum þeirra haft getu til þess að taka þátt í reiðnámskeiðum sem haldin eru á sumrin hjá hestamannafélögunum. Einnig hafa þessi námskeið stuðlað að því að foreldrar sem stunda hestamennsku hafa í kjölfarið treyst sér til að fara í reiðtúra með barnið sitt.
Það er alltaf jafn ánægjulegt að segja frá því hversu frábærar móttökur og lof þetta starf fær, bæði frá þeim sem eru á námskeiðunum, en ekki síður frá aðstandendum og þeim sem fylgjast með starfinu. Flestir þátttakendur koma aftur og aftur og sumir taka þátt allan veturinn.
Foreldrar og umönnunaraðilar bera starfi okkar vel söguna og kynna reiðnámskeiðin sín á milli, það hefur haft í för með sér fjölgun á nýjum nemendum og færri komast að en vilja.

 

SJÁLFBOÐALIÐASTARF – öflugt og í öllum aldurshópum.

Án sjálfboðaliða væri ekkert starf fyrir fatlaða. Við erum í góðu samstarfi við grunnskólana í Mosfellsbæ, sem hafa kynnt sjálfboðaliðastarfið með okkur og boðið nemendum sínum að fá sjálfboðaliðastarfið metið sem valgrein. Þetta samstarf hefur verið okkur ómetanlegt og þátttaka ungra sjálfboðaliða er afar góð. Sjálfboðaliðahópurinn var mjög sterkur og öflugur og ánægjulegt að sjá einnig fjölgun í hópi fullorðna sjálfboðaliða, en við leggjum áherslu á, að á hverju námskeiði séu 4 fullorðnir ásamt yngri sjálfboðaliðum.
Í vetur var því miður ekki hægt að vera með sjálfboðaliðakvöldin, hvorki í upphafi námskeiða né í lok þeirra sökum Covid. Til stendur að halda sjálfboðaliðakvöld í nóvember og að venju verða sjálfboðaliðar leystir út með gjöfum í lok hverrar annar.
Sjálfboðaliðastarfið fer vel af stað í haust og höfum við aldrei haft jafnmarga sjálfboðaliða og nú.

 

TÆKIFÆRI TIL VAXTAR OG MARKAÐSETNINGU Á ÍSLENSKA HESTINUM

Agla Hendriksdóttir, formaður fræðslunefndar fatlaðra sendi inn hugmynd að verkefni fyrir nemendur í MPM námi við Háskólann í Reykjavík, skýrslunni var skilað í vor og mun vonandi nýtast vel. Markmiðið var að tryggja enn betur rekstrargrundvöll starfsins og vöxt þess, en mikilvægt er að fleiri sveitafélög en Mosfellsbær komi að verkefninu og önnur hestamannafélög veiti aðstöðu, svo hægt sé að efla starfsemina og koma henni sem víðast. Agla setti sig einnig í samband við þá sem sinna sambærilegu starfi erlendis í von um samstarf. Slíkt samstarf getur nýst víða í hestasamfélaginu en þetta er einstakt tækifæri til að markaðssetja fjölhæfni íslenska hestsins og hið einstaka geðslag hans.
Við viljum nota tækifærið og hvetja þá sem hafa áhuga og búa yfir hestakosti sem nýtist í þetta starf að setja sig í samband við okkur. Þörfin er til staðar.

 

ÞAKKLÆTI TIL STYRKTARAÐILA OG VELUNNARA.

Fræðslunefnd Harðar vill koma á framfæri sérstöku þakklæti til allra þeirra aðila sem styrktu starfið á einn eða annan hátt. Einnig er það mjög þakkarvert að eiga góða að í hestasamfélaginu sjálfu.
Helgi í Blíðubakkahúsinu fær enn og aftur sérstakar þakkir fyrir að koma sjálfboðaliðastarfinu á framfæri við hestafólk í Blíðubakkahúsinu.
Heysalarnir okkar fá að sjálfsögðu þakkir fyrir að gefa af og til hey fyrir hestana, en Gulli Harðarfélagi hefur reynst okkur afar vel undanfarin ár, en Jón heysali á einnig þakkir skildar.
Því miður tókst ekki að afla styrkja vegna undirburðar umfram afsláttarkjara, en vonir standa til að úr rætist á komadi ári. Peningurinn sem kom við dósa og flöskusöfnun hefur að jafnaði verið nýttur til sjálfboðaliða en vegna Covid var lítið um söfnun á síðasta ári, en það sem safnaðist var nýtt upp upp í sóttvarnarkostnað, sbr. hanska, grímur og sótthreinsi fyrir búnaðinn.
Veiðivöruverslunin, Flugubúllan í Hlíðasmára styrkti starfið með grímum, en sá hluti hefði orðið verulega kostnaðarsamur fyrir okkur.
Á komandi ári þarf að endurnýja hjálma,beisli og tauma sem eru orðnir mjög slitnir, einnig þarf að fjölga stuðningsbeltum, þar sem nemendum hefur fjölgað. Leitað verður eftir stuðningi styrktaraðila, en einnig væri ánægjulegt ef að í hesthúsum Harðarfélaga leynist búnaður sem getur komið að góðum notum í starfinu okkar.
Í haust var ákveðið að fjölga í leiðbeinandahópnum í takt við fjölgun nemenda, en fram að þessu hefur einungis formaður getað leitt reiðnámskeiðin í fjarveru Fredricu Fagerlund reiðkennara og verið henni til stuðnings við að koma afar fötluðum einstaklingum á bak.
Lagðar voru inn styrkumsóknir fyrir komandi vetri m.a. til Rótarý í Mosfellsbæ og fengum við jákvæðar undirtektir, auk þess höfum við fengið nýja styrktaraðila sem ekki vilja láta nafns síns getið að svo stöddu. Við leggjum áherslu á að starfið sé rekið á þann hátt að útgjöld og skráningargjöld séu í lágmarki og nægir fjármunir séu til fyrir hverja námskeiðsönn svo hægt sé að halda starfseminni áfram. Það er ekki markmið með þessari starfsemi að hún skili hagnaði.
Við þökkum öllum þeim sem hafa lagt málefninu lið kærlega fyrir og hlökkum til áframhaldandi samstarfs.

 

f.h. Fræðslunefndar fatlaðra.

Agla Elísabet Hendriksdóttir, formaður.